• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 7
 • Số lượt truy cập: 1129265
Tuyên dương học sinh giỏi Olympic 2016-2017
Ngày đăng bài viết: 10/04/2017

CHÚC MỪNG VÀ KHEN NGỢI 46 HS XUẤT SẮC

HS GIỎI ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC 2016-2017

1.Lê Nam Thái Sơn           10A2     Huy chương Vàng môn Tiếng Anh            

2.Huỳnh Viết Minh Quân    10A1     Huy chương Vàng môn Toán      

3.Hồ Cao Trí                    11A1     Huy chương Vàng môn Vật lý     

4.Phạm Hàng Anh Tuấn     11A1     Huy chương Vàng môn Vật lý     

5.Phan Thị Kim Thoa         11A9     Huy chương Vàng môn Địa lý

6.Phạm Thụy Trúc Tiên      11A15   Huy chương Vàng môn Địa lý

7.Nguyễn Lê Thúy Hằng     10A3     Huy chương Vàng môn Lịch sử  

8.Nguyễn Lê Mỹ Phượng     10A15   Huy chương Vàng môn  Lịch sử

9.Đoàn Ngọc Trúc Quỳnh    10A3    Huy chương Vàng môn Ngữ văn

10.Nguyễn Quốc Đăng Khoa11A5    Huy chương Vàng ROBOTA

11.Nguyễn Phạm Quỳnh Lê 11A13  Huy chương Vàng ROBOTA

12.Hoàng Lan Anh             11A1   Huy chương Vàng ROBOTB               

13.Hà Lê Gia Huy              11A14  Huy chương Vàng ROBOTB         

      HS GIỎI ĐẠT HUY CHƯƠNG BẠC OLYMPIC 2016-2017

14.Đoàn Ngọc Thanh Nhàn  10A3     Huy chương Bạc môn Tiếng Anh              

15.Lê Võ Quốc Thắng          11A1    Huy chương Bạc môn Tiếng Anh              

16.Mạc Thanh Vân              11A3    Huy chương Bạc môn T.Anh              

17.Bùi Nguyễn Gia Anh       11A2    Huy chương Bạc môn Toán        

18.Đỗ Hoàng Long             11A1    Huy chương Bạc môn Toán        

19.Nguyễn Minh Phúc         10A1    Huy chương Bạc môn Toán        

20.Đinh Nguyên Tấn           11A1     Huy chương Bạc môn Toán   

21.Hồ Quang Vinh              11A1     Huy chương Bạc môn Hóa học  

22.Ng Huỳnh Bích Phượng   10A3     Huy chương Bạc môn Ngữ văn 

23.Hồ Công Thành             11A1     Huy chương Bạc ROBOTA

24.Phạm Minh Thảo           11A13    Huy chương Bạc ROBOTA

25.Nguyễn Anh Khôi          10A13    Huy chương Bạc ROBOTB

26.Trần Huỳnh Long          10A13    Huy chương Bạc ROBOTB

27.Hồ Hải Mi                    10A2      Huy chương Bạc môn Sinh học 

28.Nguyễn Thụy Thảo Vy   10A4      Huy chương Bạc môn Sinh học 

29.Trần Việt An                11A5      Huy chương Bạc môn STEM

30.Trần Thanh Long          11A5      Huy chương Bạc môn STEM

31.Ng Hòang Khải Nguyên  11A3     Huy chương Bạc môn Địa lý   

HS GIỎI ĐẠT HUY CHƯƠNG ĐỒNG OLYMPIC 2016-2017 

32.Trần Quỳnh Anh            11A4    Huy chương Đồng môn Hóa

33.Nguyễn Lê Hoàng Lâm   11A1     Huy chương Đồng môn Hóa

34.Phạm Thị Thanh Ngân    10A1     Huy chương Đồng môn Hóa

35.Trần Vũ Ngân Quỳnh     10A4     Huy chương Đồng môn Hóa

36.Nguyễn Trần Đình Hiểu  11A3     Huy chương Đồng môn Sử

37.Bùi Hưng Thế                11A7     Huy chương Đồng môn Sử

38.Nguyễn Lìu Ngọc Trân    11A3     Huy chương Đồng môn Sử

39.Nguyễn Thị Hoàng Yến   10A10   Huy chương Đồng môn Sử

40.Trần Đình Khánh Đăng   10A4     Huy chương Đồng môn Sinh

41.Võ Hoàng Thảo Linh       11A4    Huy chương Đồng môn Sinh

42.Đỗ Thị Bích Ngọc           11A4    Huy chương Đồng môn Sinh

43.Trần Ngọc Diễm Quỳnh   10A2    Huy chương Đồng môn tiếng Anh

44.Đỗ Phát                        10A4    Huy chương Đồng môn Toán

45.Trần Hùynh Châu           11A1    Huy chương Đồng môn Vật lý

46.Mai Thị Thanh Hằng       10A1    Huy chương Đồng môn Vật lý