• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 8
 • Số lượt truy cập: 1129271
Tai lieu boi duong thuong xuyen - module tu chon
Ngày đăng bài viết: 24/08/2016

           Tài liệu các mô đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

                                 Danh sách Tài liệu BDTX khối Trung học phổ thông

                                                (mật khẩu mở tài liệu:123456)

THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông

 

THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT

 

THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt

 

THPT4: Phương pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT

 

THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT

 

THPT6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THPT

 

THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT

 

THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT

 

THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

 

THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THPT

 

THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT

 

THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT

 

THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong kế hoạch xây dựng kế hoạch dạy học

 

THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT

 

THPT16: Hồ sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT

 

THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

 

THPT18: Phương pháp dạy học tích cực

 

THPT19: Dạy học với CNTT

 

THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT

 

THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

 

THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

 

THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

 

THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT

 

THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục

 

THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT

 

THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

 

THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

 

THPT33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm

 

THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

 

THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT

 

THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT

 

THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT

 

THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT

 

THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

 

THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

 

CHÚ Ý:  Thầy, Cô vào liên kết sau để tải toàn bộ 41 modul của THPT về giải nén và vẫn cần password 123456 để xem:  http://tailieu.nhagiao.edu.vn/