• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 8
 • Số lượt truy cập: 1129264
Quy chế thi đua khen thưởng: Danh hiệu Lao động tiên tiến A, A*
Ngày đăng bài viết: 20/12/2013

Trích điều 8 và điều 9 Quy chế thi đua khen thưởng của Trường THPT Võ Thị Sáu quy định về Danh hiệu lao động tiên tiến A và A* dành cho cá nhân.

Áp dụng từ  tháng 10.2013

Điều 8. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

1.Quy định chung

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

e) Đạt mức điểm thi đua theo quy định.

2. Quy định cụ thể đối với Giáo viên

a) Tích cực tham gia các phong trào thi đua;

b) Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Thực hiện nghiêm túc quy định về soạn bài, kiểm tra đánh giá học sinh,

d) Ra vào lớp đúng giờ, thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy, quản lý hồ sơ sổ sách, lưu trữ hồ sơ giáo viên theo qui định;

đ) Tổ chức quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn;

e) Được đánh giá loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp hoặc loại khá trở lên theo chuẩn hiệu trưởng.

3. Quy định cụ thể đối với nhân viên

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b) Có tinh thần tương trợ đồng nghiệp;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ;

d) Có ý thức trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động;

đ) Được đánh giá loại Tốt trở lên theo xếp loại công chức, viên chức.

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm.

Điều 9. Danh hiệu “ Lao động tiên tiến tiêu biểu” (A*)

 1. Đối với cá nhân:

a)     Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

b)    Ngoài  việc thực hiện tốt công tác giảng dạy, chuyên môn chính còn thực hiện tốt ít nhất 01 công tác kiêm nhiệm như:

-         Lãnh đạo Đảng (chi uỷ), BCH công đoàn, Tổ trưởng công đoàn,  BCH Chi đoàn giáo viên, Trợ lý Đoàn thanh niên,

-         Giáo viên chủ nhiệm lớp được khen.

-         Khối trưởng chủ nhiệm; Nhóm trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn,

-         Uỷ viên thường trực trong các Hội đồng, Ban công tác được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng,

-         Thành viên trong tổ Giám thị, nhóm Tin học văn phòng, các Ban công tác do nhà trường thành lập

-         Giáo viên bồi dưỡng học sinh Giỏi cấp thành phố, khu vực; phụ đạo học sinh yếu đạt kết quả tốt.

-         Giáo viên huấn luyện học sinh đạt giải Thể dục, thể thao, Hội thao An ninh Quốc phòng cấp thành phố.

c)     Được tập thể tổ chuyên môn bình chọn hoặc Trưởng Ban công tác giới thiệu.

d)    Được Hội đồng thi đua xét duyệt

Danh hiệu “Lao động tiên tiến tiêu biểu A*” được xét tặng hàng năm.