• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 8
 • Số lượt truy cập: 1129271
Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên
Ngày đăng bài viết: 01/12/2013

                                                                                                                                                    (Mẫu 3-HSĐV)

                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

ĐẢNGBỘ.............................

CHI BỘ...............................                                                                                 

       

PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN                                                                                                                                                        

SỐ LL:……………..

SỐ TĐV:…………..

 

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước, nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó chữ “K”

(Từ năm…………đến năm…………)

 

Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………..Sinh ngày.…......tháng….....năm….......

Mới thay đổi nơi ở:………………………………………………………………………………….………………………………………………

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ mới được giao:

- Đảng:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Chính quyền:………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Đoàn thể:…………………………………………………………………………..

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:……………………………………………….....

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy)……………- Chuyên môn nghiệp vụ:………………

- Học vị (TS,TS)……………………………- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)…………..

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)…………………………………..

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…trình độ A,B,C,D)……………………………………….....

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thày thuốc nhân dân hoặc ưu tú):……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bị xử lý kỷ luật (Đảng, chính quyền, pháp luật):……………………………………….....

………………………………………………………………………………………

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Cha đẻ:…………………………………….- Mẹ đẻ:……………………………...

- Cha (vợ hoặc chồng):…………………………- Mẹ (vợ hoặc chồng)……………………

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):……………….....

………………………………………………………………………………………

- Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu….?):……………………………

………………………………………………………………………………………

Có thay đổi về kinh tế bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình:……đồng, bình quân người/hộ……..đồng.

- Nhà ở:……………………………………………………………………………..

- Đất ở:………………………………………………………………………………

- Hoạt động kinh tế:…………………………………………………………………

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:………………………..

Giá trị…………………….đồng……………………………………………………

- Được miễn công tác SHĐ ngày:…………………………………………………..

- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm:…………………………….....

                                                                         Tp.HCM, ngày…..tháng…..năm 20

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ           XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ           NGƯỜI KHAI

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)                               (ký, ghi rõ họ và tên)                      (ký, ghi rõ họ và tên)