• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 11
 • Số lượt truy cập: 1242700
Nội dungôn tập kiểm tra chung đợt 1 Học kỳ 1 2017-2018
Ngày đăng bài viết: 13/09/2017

NỘI DUNG KIỂM TRA VẬT LÝ LẦN 1 – KHỐI 10 - NĂM HỌC 2017– 2018

 

LỚP 10 NÂNG CAO - CƠ BẢN

Bài 1   Chuyển động cơ

Bài 2 Vận tốc trong chuyển động thẳng - CĐTĐ

Bài 4 chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 5 phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 6 rơi tự do

 1. TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

 - Chuyển động thẳng  đều

- Chuyển động thẳng biến đổi đều

-  Rơi tự do

 

 NỘI DUNG KIỂM TRA VẬT LÝ LẦN 1 – KHỐI 11 - NĂM HỌC 2017– 2018

NÂNG CAO - CƠ BẢN

 

-  Điện tích – Định luật Coulomb

-  Thuyết electron – Định luật bào toàn điện tích

- Điện trường – Cường độ - đường sức điện

- Công của lực điện trường – Hiệu điện thế

 

 1. TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

Bài  tập 1. Định luật Coulomb  – ĐL Bảo toàn điện tích

Bài tập 2. Cường độ điện trường

Bài tập 3. Công của lực điện trường – Điện thế - Hiệu điện thế  

 

 NỘI DUNG KIỂM TRA VẬT LÝ LẦN 1– KHỐI 12- NĂM HỌC 2017 – 2018

TRẮC NGHIỆM 20 CÂU          

TỰ LUẬN 08 CÂU                                                                                           

Ghi chú :

Hình thức kiểm tra K12: đề gồm 20 câu trắc nghiệm, trong đó 8 câu làm thêm tự luận.

 

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HOÁ HỌC 10

1. Nội dung: hết chương 1 “ Nguyên tử” từ cấu hình electron nguyên xác định vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và ngược lại.

     2. Hình thức: tự luận.

     3. Thời gian làm bài: 45 phút

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HOÁ HỌC 11

             1. Nội dung: hết chương 1 “Sự điện ly” N2 NH3 NH4.

            2. Hình thức: tự luận

            3. Thời gian làm bài: 45 phút

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HOÁ HỌC 12

            Hình thức : Trắc nghiệm 32 câu ( 22 câu lý thuyết – 10 câu toán) Tự luận 2 câu lý thuyết.             

            Thời gian : 45 phút

            Nội dung : hết hương 1 “ Este – Lipit” glucozơ fructozơ saccarozơ.

Trắc nghiệm:

* Nhóm câu hỏi mức độ BIẾT: 10 câu LT

* Nhóm câu hỏi mức độ HIỂU: 8 câu LT 4 câu Toán

* Nhóm câu hỏi mức độ VẬN DỤNG: 4 câu LT 4 câu Toán.

* Nhóm câu hỏi mức độ VẬN DỤNG CAO: 2 câu toán

Tự luận:

 2 câu lý thuyết

 

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: ANH 10  Unit 1, 2, 3

 1. Find the word whose underlined part is pronounced differently from the others

(2 sentences)

 1. Find the word whose primary stress is different from the rest (2 sentences)
 2. Choose the best answer (10 sentences)

-          Preposition (2 sentences)

-          Wh-question (2 sentences)

-          Verb form (6 sentences)

 1. Identify the incorrect part (2 sentences)
 2. Read the passage and choose the best answer (4 sentences)
 3. Give the correct tense of the verbs (6 sentences)
 4. Give the correct form of the words (6 sentences)
 5. Rewrite the sentences as directed (8 sentences)

-          Infinitive ó Gerund (3 sentences)

-          Wh - question (2 sentences)

-          Inversion (3 sentences)

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: ANH 11  

* Vocabulary: unit 1 , 2

* Grammar: unit 1, 2, 3

 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other three( 2 sts)
 2. Choose the word which has a different stress pattern from that of the other three (2 sts)
 3. Choose the best answer (10 sts)

-       Infinitive and gerund

-       Passive infinitive and gerund

-       Speaking

-       Tenses ( Transformation )

-       Preposition

 1. Choose the word or phrase –a, b, c, or d that best fits the blank space in the following passage

                              Topic: Friendship hoặc tự do ( 4 sts)

 1. Read the passage carefully and choose the best answers: (Chú ý: đoạn văn dài trên 250 từ)

                              Topic: Personal experiences  hoặc tự do (4 sts)

 1. Identify the words or phrases that need correcting to be perfect sentences (4 sts)
 2. Give the correct form of the word: unit 1-2
 3. Give the correct form of the verb
 4. Rewrite the following sentences as directed ( 6 sts)

-          Gerund- Infinitive / Passive infinitive and gerund

-          Tenses

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG TIẾNG ANH Đ1 – 2017-2018

 KHỐI 12 - Units 1,2,3

                                                                                     

 A. Multiple choice: (40 questions)

 I. Find the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:

 II. Find the word whose primary stress is different from that of the others:

 III. Choose the best answer:

-    Tenses ( S. Past 1  Pre. Perf./ Pre. Perf. Continuous, S, V Agreement, …)

-    Gerund – Inf.

-    Reported Speech

-    Passive Voice 

-    Prep.

-    Word form vocab.

-    Best responses (speaking )

 IV. Identify the incorrect part

V. Choose the most suitable word to fill in each blank

VI. Read the passage carefully and choose the best answer

B. Writeting(8 questions)

-    Tenses ( S. Past 1  Pre. Perf./ Pre. Perf. Continuous)

-    Gerund – Inf.

-    Reported Speech

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CHUNG ĐỢT I NĂM HỌC: 2017 – 2018

MÔN: LỊCH SỬ  KHỐI 11

 

1)     Nhật Bản thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

2)     Ấn Độ thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

3)     Trung Quốc thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CHUNG ĐỢT I NĂM HỌC: 2017 – 2018

MÔN: LỊCH SỬ KHỐI 12

 

1)            Hội nghị Ianta (2/ 1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc.

2)            Tổ chức Liên hợp quốc.

3)            Công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH từ năm 1945 – nửa đầu những năm 70 ở Liên Xô.

4)            Nguyên nhân sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

5)            Liên bang Nga 1991 – 2000.

6)            Nét chung về khu vực Đông Bắc Á.

7)            Vài nét về về quá trình đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

8)            Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN.

9)            Cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ và công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ sau độc lập.

10)       Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG Đ1-  ĐỊA KHỐI 12 KHXH ( 2017-2018)

CĐ 1: Vị trí – lãnh thổ

CĐ 2: Phần đất nước nhiều đồi núi (Bài 6, bài 7)

Có sử dụng Atlat. Biểu đồ tròn: 2 điểm. Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG Đ1- ĐỊA KHỐI 11 KHXH ( 2017-2018)

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển của các nhóm nước – Cuôc CM khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa.

Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu.

Biểu đồ tròn: 2 điểm. Trắc nghiệm kết hợp tự luận.