• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 6
 • Số lượt truy cập: 1220491
Nội dung ôn tập kiểm tra chung đợt 4 Năm học 2015-2016
Ngày đăng bài viết: 10/03/2016

Nội dung ôn tập kiểm tra chung đợt 4 Năm học 2015-2016

MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 12 – Thời gian: 90 phút

I. Đọc hiểu (4.0 điểm)

      1. Gọi tên PCNN, PTBĐ và nêu biểu hiện: 1.0 điểm

      2. Ý nghĩa chi tiết, hình ảnh: 1.0 điểm

      3. Xác định BPTT, nêu hiệu quả sử dụng: 1.0 điểm

      4. Viết đoạn văn: 1.0 điểm

II. Bài văn nghị luận văn học: (6.0 điểm)

     1. Kiểu bài: Phân tích nhân vật trong tác phẩm văn xuôi

     2. Giới hạn:

     2.1. Truyện ngắn “Vợ nhặt”:

        a. Nhân vật Tràng: - Ngoại hình; - Hoàn cảnh; - Diễn biến tâm lí:

Trên đường dắt người phụ nữ về nhà: Tràng vui vẻ, ân cần; quên hết cảnh sống ê chề tăm tối

Về đến nhà: Tràng cảm động và trân trọng hạnh phúc gia đình; Tràng thấy mình phải có trách nhiệm…

Khi nghe vợ kể chuyện VM phá kho thóc của Nhật: Tràng hi vọng vào tương lai tươi sáng…

     b. Nhân vật Bà cụ Tứ:- Ngoại hình; -  Hoàn cảnh; -   Diễn biến tâm lí:

Ban đầu: Bà lão ngạc nhiên

Khi hiểu ra cơ sự: Bà lão tủi than tủi phận;  bà vui mừng; bà dặn dò, động viên con, vun vén hạnh phúc cho con…

Trong bữa ăn đầu tiên đón nàng dâu: bà nhẹ nhõm, tươi tỉnh, vun vén hạnh phúc cho con…

  2.2.Truyện ngắn “Rừng xà nu”:

* Nhân vật Tnú (lớn lên): -   Ngoại hình; -  Hoàn cảnh; -   Diễn biến tâm lí:

  Tnú vượt qua được bi kịch cá nhân

Tnú giàu tình cảm

3. Cấu trúc điểm:

-  Mở bài: 0.5 điểm

-  Giới thiệu chung: 0.5 điểm

-  Phân tích đặc điểm nhân vật: 4.0 điểm

-  Đánh giá Nội dung, nghệ thuật: 0.75 điểm

-  Kết bài: 0,25 điểm.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG ĐỢT 4 MÔN TOÁN NĂM 2015 – 2016

MÔN TOÁN KHỐI 10

Thời gian: 60 phút

 1. ĐẠI SỐ (6 điểm)

Câu 1: Giải bất phương trình chứa tối đa 2 giá trị tuyệt đối

Câu 2: Giải bất phương trình chứa 1 căn

Câu 3: Dạng toán về tam thức không đổi dấu trên R )

Câu 4: Biết 1 giá trị hàm số lượng giác, tính giá trị của các hàm số lượng giác còn lại

 1. HÌNH HỌC (4 điểm)

Câu 1: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc hoặc khoảng cách

Câu 2: Tìm hình chiếu vuông góc của một điểm lên một đường thẳng.

 

MÔN TOÁN KHỐI 12

Thời gian: 60 phút

 1. GIẢI TÍCH (7 điểm)

Câu 1:

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số của 1 trong 3 hàm số cơ bản.          

b) Tính diện tích hình phẳng

Câu 2: Tính tích phân (đổi biến số 1 lần)(cơ bản)

Câu 3: Tính tích phân (từng phần 1 lần) (cơ bản)

Câu 4: Tính tích phân (câu khó)

 1. HÌNH HỌC (3 điểm)

Câu 1 : Viết phương trình mặt phẳng

Câu 2: Viết phương trình mặt cầu

* LƯU Ý:  Khối 12 không được sử dụng bút chì và bút xóa

Khối 10 và Khối 11 không được sử dụng bút xóa.

 --------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG ĐỢT 4 MÔN HÓA– NĂM HỌC 2015 – 2016

 

KHỐI 10 :

 

            Hình thức : tự luận

 Nội dung : từ bài “Flo – Brom – Iod” đến bài “ Hidro sunfua – axit sunfuhidric”.

 -   Hoàn thành chuỗi phản ứng

 -   Viết phản ứng theo yêu cầu cho trước

 -   Nhận biết dung dịch mất nhãn

 -   Giải thích hiện tượng – Điều chế các chất

 -   Toán

 

KHỐI 11 :

          Hình thức : tự luận

 Nội dung : từ bài “ Ankadien” đến hết bài “ benzen – ankylbenzen – stiren”

 -   Đồng phân – danh pháp.

 -   Viết phản ứng theo yêu cầu cho trước.

 -    Nhận biết.  

 -    Giải thích hiện tượng – Điều chế các chất.

 -   Toán.

 

KHỐI 12 :

 Hình thức: Trắc nghiệm 30 câu  ( 21 câu lý thuyết – 9 câu toán)

                         Thời gian : 45 phút

                         Nội dung : chương 6 “ Kim loại kiềm – kiềm thổ - nhôm”  

NỘI DUNG

HIỂU

BIẾT

VẬN DỤNG

VẬN DỤNG CAO

LÝ THUYẾT

 

2

1

1

 

4

2

 

 

 

2

1

1

TOÁN

 

5

2

2

 

 

 

16

8

4

2

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 NỘI DUNG KIỂM TRA CHUNG ĐỢT 4 MÔN VẬT LÝ– NĂM HỌC 2015 – 2016

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NỘI DUNG KT CHUNG ĐỢT IV (2015-2016) - ANH 12                                  

* Vocab.: Units: 12,13,14

I. Find the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (2)

II. Find the word whose primary stress is different from that of the others: (2)

III. Choose the best answer: (21

-  Tenses , Gerund – Inf. (2)

-    Adverbial clauses of time / purpose / result … (2)

-    Comparison (2)

-    Passive voice (2)

-    Modal verbs (2)

-    So, but, however, therefore, yet, because, although… (2)

-    Prepositions (3)

-    Word form vocab. (4)

-    Best responses (speaking) (2)

 IV.    Identify the incorrect part: (5)

 V.    Choose the most suitable word to fill in each blank: (5)

VI.   Read the passage carefully and choose the best answer: (5)

1 Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it:(10)

-   Tenses , Gerund – Inf. (1) - Adverbial clauses of time / purpose / result … (2)

-    Comparison (2) - Passive voice (2)  - Modal verbs (2)  -So, but, however, therefore, yet, because, although… (1)

 

                      NỘI DUNG KT CHUNG ĐỢT IV (2015-2016) - ANH 11         

* Vocab: unit 11- 12                                                       

* Grammar: unit 11- 12- 13

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other three(2sts)

  Choose the word which has a different stress pattern from that of the other three(2 sts)

  Choose the best answer ( 10 sts)

-       Vocabulary/ preposition (2 sts): Sources of energy- The Asian Games

-       Grammar (8 sts)

 1. Omission of relative pronouns/ adverbs ( 2 sts)
 2. Cleft sentences ( Subject/ Object / Adverbial focus) (2sts)
 3. Speaking ( 2 sts)
 4. Relative clauses replaced by participles and to infinitives (2 sts)            

   I. Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase. (4)

Topic: Sources of energy-The Asian Games - Hoặc chủ đề tự do.

  II. Read the text carefully, then choose the correct answer (4) : Đoạn văn dài trên 200 từ

  III. Identify the incorrect part (2 sts)

  IV. Give the correct forms of the words (4 sts): Sources of energy- The Asian Games

    V. Give the correct forms of the verbs (4 sts): 

  VI. Rewrite the sentences with the given words or under the instructions as directed ( 8sts)

-       Restrictive and non-restrictive relative clauses (2 sts)

-       Omission of relative pronouns/ adverbs  (2 sts)

-       Cleft sentences ( active passive ) (2sts)

-       Relative clauses replaced by participles and to infinitives(2 sts)

 

                   NỘI DUNG KT CHUNG ĐỢT IV (2015-2016) - ANH 10

 1. Find the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (2 sentences)
 2. Find the word whose primary stress is different from the rest. (2 sentences)
 3. Choose the best answer. (10 sentences)
 • Vocabularies, Prepositions (3)   (unit  11, 12)
 • If clauses (2)
 • WH- questions (2)
 • To/ In order to/ So as to bare V (3)
 1. Identify the incorrect part. (2 sentences)
 2. Read the passage and choose the best answer (4 sentences)
 3. Give the correct tense of the verbs (6sentences)
 4. Give the correct form of the words. (6 sentences) (unit  11, 12)
 5. Rewrite the sentences as directed. (8 sentences)
 • It is / was not until … that … (3)
 • Phrases of purpose (3)
 • If clauses (2)