• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 7
 • Số lượt truy cập: 1197869
Nội dung kiểm tra Anh Văn HK1 (2015-2016)
Ngày đăng bài viết: 24/11/2015

                                   NỘI DUNG THI HỌC KỲ I (2015-2016) - ANH 12

                                               Nội dung:  * Vocab.: Units: 5,6,8

                                                        Grammar:Units: 1 " 8

 I. Find the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: (1" 2)        

 1. "4)
 2. "25)

-    Tenses , S and V agreement ,Gerund – Inf. (2)

-    Reported speech (2)

-    Passive voice (2)

-    Conditional sentences (2)

-    Relative clauses (2)

-    Prepositions (2)

-    Word form vocab. (4)

-    Best responses (speaking) (1)

-    Articles “a, an, the” (2)

-    Although , Though – Despite, In spite of … (2)

 1. "30)
 2. "35)
 3. "40)
 4. (41" 50)

         - Tenses