• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 13
 • Số lượt truy cập: 1243480
Modun boi duong thuong xuyen
Ngày đăng bài viết: 22/08/2018

          Tài liệu BDTX khối Trung học phổ thông

             THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông  

            THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT          

            THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt        

            THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT           

            THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT         

            THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT     

            THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT      

            THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong

                             hướng dẫn cho học sinh THPT      

            THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

            THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT    

            THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT    

            THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT   

            THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế

                               hoạch dạy học     

            THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp    

            THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT    

            THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT   

            THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng       

            THPT18: Phương pháp dạy học tích cực         

            THPT19: Dạy học với CNT    

            THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT          

            THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học         

            THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học 

            THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh     

            THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học   

            THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT  

            THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục          

            THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT     

            THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm   

            THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

            THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm   

            THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT         

            THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT 

            THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT 

            THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT       

            THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo

                             dục học sinh THPT

            THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục     

            THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT  

           Thầy, Cô vào liên kết sau để tải toàn bộ 41 modul của THPT về giải nén và vẫn cần password 123456 để                       

                    xem: https://drive.google.com/file/d/0BzlRYoNfwnY-dlBmcDJFMjd2TWs/view