• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 5
 • Số lượt truy cập: 1220490
HD hoạt động CĐ SGD 2017-2018
Ngày đăng bài viết: 06/11/2017

Một số biểu mẫu liên quan hoạt động CĐ 2017-2022

Kế hoạch hoạt động CĐ 2017-2018

http://hcm.edu.vn/van-ban/huong-dan-trien-khai-hoat-dong-cong-doan-nam-hoc-2017-2018-vbct41017-58858.aspx

Tiêu chí chấm điểm thi đua 2017-2018:

http://hcm.edu.vn/van-ban/tieu-chi-cham-diem-thi-dua-vbct39776-58870.aspx

Mẫu báo cáo định kỳ về số lượng, chất lượng cán bộ công đoàn và báo cáo chi tiết thống kê số liệu tổ chức công đoàn cơ sở.

http://hcm.edu.vn/thong-bao/ve-viec-bao-cao-dinh-ky-ve-so-luong-chat-luong-can-bo-cong-doan-va-bao-cao-chi-c41018-56216.aspx

Mẩu KH và bảng điểm Hoạt động Nữ công:

https://drive.google.com/drive/folders/0B_-9imCVMc3DeWRTVjhNeEt6TWc