• Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Ban tư vấn THPT Võ Thị Sáu
 • Thời khóa biểu
 • Tra cứu điểm
 • Tuyển sinh 10
 • Tuyển sinh đại học cao đẳng
 • Bộ giáo dục
 • Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM
 • Diễn đàn giáo dục
 • Cổng thông tin tuyển sinh - Bộ giáo dục
 • Thủ tục hành chính - Bộ GD
 • Elearning-BGD
 • TapHuanBGD
 • VTS map
thống kê truy cậpTHỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập: 6
 • Số lượt truy cập: 1220491
CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU HỌC CHÍNH TRỊ HÈ - NĂM 2018-2019
Ngày đăng bài viết: 14/11/2018

  Học tập chính trị hè 2018-2019 góp phần nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong việc tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, đào tạo

Học tập chính trị hè 2018-2019 cho đội ngũ, giáo viên, nhân viên nhà trường, nhận thức những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Kết luận, Nghị quyết được thông qua trong Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố và trong trường hoc THPT.

 

-

-

-